اخبار

حمایت انجمن سینمای جوان از نمایش آثار خانواده «دفک»

حمایت انجمن سینمای جوان از نمایش آثار خانواده «دفک»

 • یکشنبه 27 آذر 1401

انجمن سینمای جوانان ایران آمادگی خود را جهت حمایت از نمایش آثار خانواده دزفولی حاضر در مستند «دَفَک» در نگارخانه «جوان» این نهاد سینمایی اعلام کرد.

ادامه

آثار مسابقه بلند ملی

کوهستان بی‌صدا

کوهستان بی‌صدا

 • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: فرود عوض‌پور

ادامه

قرار روز شانزدهم

 • شنبه 19 آذر 1401

قانماز

 • شنبه 19 آذر 1401

سه نُهزارم

 • شنبه 19 آذر 1401

ردی از یک مرد

 • شنبه 19 آذر 1401

دیافراگم

 • شنبه 19 آذر 1401

مستندهای نیمه بلند ملی

واهگ

واهگ

 • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: حدیث جان‌بزرگی

ادامه

علی مُسیو

 • شنبه 19 آذر 1401

عزیز

 • شنبه 19 آذر 1401

شهر گمشده

 • شنبه 19 آذر 1401

راه پرستاره

 • شنبه 19 آذر 1401

دیواره‌های مرز

 • شنبه 19 آذر 1401

مستندهای کوتاه ملی

یک قایق روی دریا

یک قایق روی دریا

 • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: آرمان قلی‌پور دشتکی

ادامه

مه‌لقا

 • شنبه 19 آذر 1401

مترسک‌ها می‏رقصند

 • شنبه 19 آذر 1401

ماهر

 • شنبه 19 آذر 1401

کِشیم عاشق

 • شنبه 19 آذر 1401

جایزه شهید آوینی

همه چیز از بالا قشنگ‌تر است

همه چیز از بالا قشنگ‌تر است

 • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: کاوه حدادی

ادامه

قرار روز شانزدهم

 • شنبه 19 آذر 1401

عملیات دماوند

 • شنبه 19 آذر 1401

ضیاءالدین

 • شنبه 19 آذر 1401

سه نُهزارم

 • شنبه 19 آذر 1401

ردی از یک مرد

 • شنبه 19 آذر 1401