حمایت انجمن سینمای جوان از نمایش آثار خانواده «دفک»

حمایت انجمن سینمای جوان از نمایش آثار خانواده «دفک»

  • یکشنبه 27 آذر 1401

انجمن سینمای جوانان ایران آمادگی خود را جهت حمایت از نمایش آثار خانواده دزفولی حاضر در مستند «دَفَک» در نگارخانه «جوان» این نهاد سینمایی اعلام کرد.

ادامهکوهستان بی‌صدا

کوهستان بی‌صدا

  • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: فرود عوض‌پور

ادامه

قرار روز شانزدهم

  • شنبه 19 آذر 1401

قانماز

  • شنبه 19 آذر 1401

سه نُهزارم

  • شنبه 19 آذر 1401

ردی از یک مرد

  • شنبه 19 آذر 1401

ودت

ودت

  • شنبه 19 آذر 1401

کارگردان: کلودین بوریس، پاتریس چاگنارد

ادامه