جوایز مسابقه ملی:

نشان فیروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه‌کننده)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون تومان به بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۵ میلیون تومان به بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه‌بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان به عنوان جایزه ویژه هیات داوران

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به عنوان جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران (ویژه سرمایه‌گذار)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به بهترین پژوهش فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به بهترین تدوین

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به بهترین فیلمبرداری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به بهترین صدا (با تشخیص هیات داوران جایزه به صدابردار یا صداگذار اهدا خواهد شد.)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن (با تشخیص هیات داوران جایزه به نویسنده یا گوینده گفتار متن اهدا خواهد شد.)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ   ۲۵میلیون تومان به بهترین موسیقی متن (موسیقی تولیدی)

جایزه شهید آوینی:

تندیس طلایی شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون تومان

تندیس نقره‌ای شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۵ میلیون تومان

تندیس برنزی شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون تومان

جایزه سرباز وطن (یادبود شهید سردار حاج قاسم سلیمانی):

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان

جایزه ویژه استعداد نو:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ  25 میلیون تومان برای بهترین کارگردان جوان بخش مسابقه ملی و بخش جایزه شهید آوینی (تا 25 سال)