جوايز مسابقه ملي

نشان فيروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 400/000/000ريال به ‌بهترين فیلم جشنواره (ویژه تهيه‌كننده)

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 300/000/000ريال به بهترین کارگردانی فيلم مستند بلند

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 250/000/000ريال به‌ بهترين کارگردانی فيلم مستند نیمه‌بلند

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 200/000/000 ريال به‌ بهترين کارگردانی فيلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 250/000/000 ريال به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 200/000/000 ريال به‌عنوان جايزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران (ويژه سرمایه‌گذار)

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 180/000/000 ريال به‌ بهترين پژوهش فیلم مستند

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 180/000/000ريال به بهترين تدوين

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 180/000/000ريال به بهترين فیلمبرداری

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 000/000/180 ريال به‌ بهترين صدا (با تشخیص هیأت داوران جایزه به صدابردار یا صداگذار اهدا خواهد شد)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 180/000/000 ریال به بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن (با تشخیص هیأت داوران جایزه به نویسنده یا گوینده گفتار متن اهدا خواهد شد)

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 180/000/000ريال به بهترين موسیقی متن (موسیقی تولیدی)

 

جایزه شهید آوینی

تندیس طلایی شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ 300/000/000 ريال

تندیس نقره‌ای شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ 250/000/000ريال

تندیس برنزی شهید آوینی، ديپلم افتخار و مبلغ 200/000/000 ريال

 

جایزه شهید قاسم سلیمانی

تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 250/000/000ريال