برنامه نمایش دانشجویی «می ۱۹۶۸»/ اکران در شهرستان‌ مخاطب بیشتری جذب می‌کند

برنامه نمایش دانشجویی «می ۱۹۶۸»/ اکران در شهرستان‌ مخاطب بیشتری جذب می‌کند

 • یکشنبه 10 دي 1402

احسان امی گفت: از آنجایی که «می ۱۹۶۸» به یک مسئله تاریخی می‌پردازد که مربوط به دانشجویان است، پیشنهاد داده شد که فیلم را پیش از پخش تلویزیونی یا دیگر عرصه‌ها، در اکران‌های دانشجویی دانشگاه‌ها به نمایش درآوریم.

ادامه

آثار مسابقه بلند ملی

قوی دل

قوی دل

 • یکشنبه 26 آذر 1402

علی فراهانی صدر

ادامه

فراموشی مزمن

 • یکشنبه 26 آذر 1402

عیدوک

 • یکشنبه 26 آذر 1402

عراق چگونه اراک شد

 • یکشنبه 26 آذر 1402

سونوگرافی

 • یکشنبه 26 آذر 1402

ستار الکلاسیکو

 • یکشنبه 26 آذر 1402

مستندهای نیمه بلند ملی

اسلحه مادری

اسلحه مادری

 • یکشنبه 26 آذر 1402

سیده زهرا موسوی ازغندی

ادامه

اندوه جنگل

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آب بندان

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آقای خاص

 • یکشنبه 26 آذر 1402

بچه دزد

 • یکشنبه 26 آذر 1402

به شکوه نگاه می‌کنم

 • یکشنبه 26 آذر 1402

مستندهای کوتاه ملی

اَرجنا

اَرجنا

 • یکشنبه 26 آذر 1402

عباس رفیعی مرغملکی

ادامه

اقرار

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آخرین خداحافظی

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آن هفت روز

 • یکشنبه 26 آذر 1402

بازگشت به لوگا

 • یکشنبه 26 آذر 1402

پورزال

 • یکشنبه 26 آذر 1402

جایزه شهید آوینی

احمد

احمد

 • یکشنبه 26 آذر 1402

مصطفی رزاق کریمی

ادامه

اُ-324

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آخرین زنگی زمانه

 • یکشنبه 26 آذر 1402

آنها

 • یکشنبه 26 آذر 1402

برار انیسه

 • یکشنبه 26 آذر 1402

بی قرار

 • یکشنبه 26 آذر 1402

نقد مستند

«هفت سال اینجا»

«هفت سال اینجا»

 • جمعه 01 دي 1402

روایتی در باره جنگ از نگاه یک خانواده عراقی

ادامه