برگزاری «سینماحقیقت» به عیان شدن واقعیت‌ها کمک می‌کند

  • سه شنبه 07 دي 1400

داود گودرزی، سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران معتقد است برگزاری جشنواره‌های تخصصی مانند «سینماحقیقت» به روشن شدن مشکلات و کمک به حل آسیب‌ها می‌انجامد.

ادامه