امیدوارم جایزه «سینماحقیقت» راه را برای تجربه‌های تازه باز کند

  • دوشنبه 06 دي 1400

برنده جایزه بهترین گوینده متن «سینماحقیقت» امیدوار است این جایزه مسیر او برای فعالیت را هموار کند.

ادامه