عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-6

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-5

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-4

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-3

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-2

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه