توصیه‌های میشل نول برای عرضه فیلم

  • چهارشنبه 24 آذر 1400

در آخرین کارگاه انتقال تجربه پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، میشل نول تهیه‌کننده فرانسوی درباره توزیع فیلم و شرکت در جشنواره‌ها صحبت کرد.

ادامه