عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-6

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-6

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
 عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-5

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-5

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
 عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-4

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-4

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
 عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-3

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-3

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-2

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-2

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-1

عکس / مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت-1

  • جمعه 26 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه
عکس / هفتمین روز پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت

عکس / هفتمین روز پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت

  • چهارشنبه 24 آذر 1400

عکاسان : امیرحسین غضنفری - زهرا اصغری - درسا زنده دل

ادامه
 عکس / رویداد فیلم خبر هفتمین روز جشنواره

عکس / رویداد فیلم خبر هفتمین روز جشنواره

  • چهارشنبه 24 آذر 1400

عکاس : درسا زنده دل - زهرا اصغری

ادامه