نام فیلم به انگلیسی : Restless                                                                                          زمان : 71 دقیقه

بخش ثبت نامی :   مستند بلند                                                                                             ژانر: جنگی

نام کارگردان : محمدعلی فارسی                                                                                         

نام تهیه کننده : مهدی فارسی

سرمایه گذار- محصول : مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویا نمایی

پژوهشگر : انسیه جهانشاه لو- محمد علی فارسی

تصویر بردار : حسن سیدی پریشان -محمد علی پور اسد-سید محمد علی محمود پور

صدا بردار : محمد میر رجب -حسین میر رجب                                                                  صدا گذار : آرش قاسمی

تدوینگر : محمد علی فارسی                                                                                                 آهنگساز : محمدرضا علیقلی

نویسنده گفتار متن : محمد علی فارسی                                                                              گوینده گفتار متن: فرهاد قائمیان

مدیر تولید : علی اصغر رضایی -عبدالحسین اسکندری                                                   عکاس :

 

خلاصه موضوع : درباره شهید گرانقدر محمد حسین یوسف اللهی که در واحد اطلاعات لشگرثارالله استان کرمان بوده‌اند