نام فیلم به انگلیسی : Plain Of Burnt Fish                                                     زمان : 26 دقیقه

بخش ثبت نامی :   مستند کوتاه                                                                          ژانر : محیط زیست

نام کارگردان : احسان فرخی فرد ماریا ماوتی                                                                

نام تهیه کننده : احسان فرخی فرد ماریا ماوتی

سرمایه گذار- محصول : مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویا نمایی

پژوهشگر : ماریا ماوتی- احسان فرخی فرد

تصویر بردار : مهدی آزادی

صدا بردار : محمد خدام                                                                                         صدا گذار : مهرداد جلوخانی

تدوینگر : حمید نجفی راد ماریا ماوتی                                                             آهنگساز : مسعود سخاوت دوست

نویسنده گفتار متن : ماریا ماوتی زهرا کوهکن                                              گوینده گفتار متن:

مدیر تولید : محسن کوثری                                                                                  عکاس : علی قاسمی

 

خلاصه موضوع : بر اثر خشکسالی هامون همه روستا مهاجرت کرده‌اند و پورزال تنها زندگی می‌کند...