نام فیلم به انگلیسی :  How Iraq Became Arak                                                    زمان : 66 دقیقه

بخش ثبت نامی :   مستند بلند                                                                             ژانر : تاریخی و میراث فرهنگی- تجربی

نام کارگردان : سعید شاه حسینی                                                                      

نام تهیه کننده : سعید شاه حسینی

سرمایه گذار- محصول : مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویا نمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

پژوهشگر : محمد مددی سعید شاه حسینی

تصویر بردار : سعید شاه حسینی

صدا بردار : سعید شاه حسینی                                                                            صدا گذار : سعید شاه حسینی

تدوینگر : سعید شاه حسینی                                                                               آهنگساز : انتخابی

نویسنده گفتار متن :  سعید شاه حسینی                                                           گوینده گفتار متن : سعید شاه حسینی

مدیر تولید : محمد زنده نام                                                                                  عکاس : نیاوش مقدسی

 

خلاصه موضوع : شهر اراک در زمان قاجار سلطان آباد عراق نام داشت. شهری که در آن خیلی چیزهای به خیلی چیزها ربط دارد، اما ما نمی دانیم. شهری که همه چیز دارد و هیچ ندارد