به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در این جلسه، محمد داوودی، سیدعلیرضا حسینی، مهدی مسعودشاهی و سیدسلیم غفوری از اعضای سیاست گذاری هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشتند. قادر آشنا یکی از  اعضا در این جلسه غایب بود. محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز و دبیر جشنواره هفدهم در سخنانی، با اشاره به آماده شدن متن فراخوان به تحلیل بخش‌های مختلف آن پرداخت.

در این جلسه اعضای شورا، نکات و مباحثی که درباره فراخوان این دوره و  فضای مستند امروز ایران داشتند مطرح کردند. عبدالحسین بدرلو معاون مستند مرکز، محمدرضا بهشتی منفرد مدیر امور محافل و جشنواره‌ها و محدثه واعظی‌پور مدیر روابط عمومی در این جلسه حضور داشتند.

هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذرماه امسال برگزار می‌شود.