33 دقیقه / 1401

پژوهشگران: صبا شاکر – ریحانه صدرایی عارف – مهرگان درستکار

تصویربرداران: آذین دهقان – مبارکه سادات مرتضوی – نرگس شکیبافر

صدابردار: ریحانه صدرایی عارف

صداگذار: محمد راکعی

تدوینگر: فرینا سادات طباطبایی حسینی

نویسنده گفتار متن: مهرگان درستکار

گوینده متن: فرینا سادات طباطبایی حسینی

تهیه کننده:  مبارکه سادات مرتضوی  

خلاصه داستان:

دانش آموزانی که همه گیری مهاجرت را در بین نزدیکان و هم نسلان خود احساس می کنند و به دنبال بررسی دغدغه ی مهاجرت بین هم شاگردی ها و فارغ التحصیلان مدرسه ی خود هستند.

کارگردان:

نرگس شکیبافر : 1385/تهران/ محصل

مهرگان درستکار: 1385/ تربت جام/ محصل