41 دقیقه / 1401

پژوهشگر: سعید ساروقی

تصویربرداران: مهدی مرادی – فواد ترابی

صدابرداران: آرمان زندیه – علی مرادی

صداگذار: امید ایران منش

تدوینگر: حمید قربانی

نویسنده گفتار متن: سعید ساروقی

گوینده متن: علی بخشی

تهیه کننده: سعید ساروقی  

خلاصه داستان:

مستند به ماجرای اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک و روند رسیدگی به اعتراضات این کارگران می پردازد و اینکه هپکو در سال 1401 در چه وضع و شرایطی قرار دارد.

کارگردان:

1371/ کرج/ فوق دیپلم سینما گرایش تدوین

فیلم شناسی:

دائیش فوتبال