کارگردان: ژانت وان دن بران، تیموتی بنکس

تهیه کننده: مارتین برنارتس، باربارا دیک

پژوهش: ژانت وان دن بران، تیموتی بنکس

تدوین: سام سرمون

تصویربردار: تیموتی بنکس

سال ساخت:  2021

زمان فیلم: 85

حضور در جشنواره: جشنواره مستند داک ویل