تهیه کننده: نیکو اوپر، لو ناکاسکو، دبی لوم

پژوهش: دبی لوم

تدوین: آندرو گرش، امی فراریس

تصویربردار: لو ناکاسکو، کتی هانگ

سال ساخت:  2021

زمان فیلم: 85

حضور در جشنواره: جشنواره مستند ساندنس (2021)، جشنواره مستند فول فریم (2021)