کارگردان: مت آلبردی

تهیه کننده: مارسلا سانتیبانز

پژوهش: مت آلبردی

تدوین: کارولینا سیراکیان

تصویربردار: پابلو والدز

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 90

حضور در جشنواره: جشنواره فیلم ساندنس (2020)