تهیه کنندگان: سیدوحید حسینی همدان، محدثه گلچین‌عارفی

پژوهش: سیدوحید حسینی همدان

تدوین: محدثه گلچین‌عارفی

تصویربردار: سیدوحید حسینی همدان

صدا بردار: امیر تقوی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 100