تهیه کننده: این فیش من، لوک مارتین - گوست

پژوهش: شانون والش

تدوین: صوفی بارکاس- بولا

تصویربردار: اتین رسی

سال ساخت: 2021

زمان فیلم: 89

حضور در جشنواره: جشنواره مستند دانمارک (2021)، جشنواره مستند هات داکس (2021)، جشنواره مستند ایدفا (2021).