تهیه کننده: امیرحسین خلیل‌زاده 

پژوهشگران: بهار سیری، امیرحسین خلیل‌زاده، سیداصغر موسوی

تدوین: محمدرضا محب آل‌عبا

تصویربرداران: مهدی کریمی، عباس عسگری، یونس راشدی

صدا برداران: محمد آل‌عبا، امین نظروند

سال ساخت: 1399

زمان فیلم: 72