سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی (مستند کوتاه) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/short Mon, 21 Jun 2021 03:25:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 03:25:57 GMT مسابقه ملی (مستند کوتاه) 60