سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه بین الملل کوتاه http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/International-40 Sat, 08 May 2021 17:50:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:50:23 GMT مسابقه بین الملل کوتاه 60