سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3boland Fri, 18 Sep 2020 11:08:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 18 Sep 2020 11:08:41 GMT مستند بلند(مسابقه ملی) 60