سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/publications/daily_bulletin Wed, 12 May 2021 12:34:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:34:37 GMT نشریه روزانه 60 نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5069/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز پنجم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sun, 10 Mar 2019 06:20:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5069/نشریه-روزانه مهوش شیخ‌الاسلامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4590/مهوش-شیخ-الاسلامی هیئت داوران مستند های بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 10:01:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4590/مهوش-شیخ-الاسلامی یاقوت الدیب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4589/یاقوت-الدیب هیئت داوران مستند های بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 10:00:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4589/یاقوت-الدیب جیوناای.نازارو http://www.irandocfest.ir/fa/news/4588/جیوناای-نازارو هیئت داوران مستند های بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 09:58:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4588/جیوناای-نازارو کامران شیردل http://www.irandocfest.ir/fa/news/4587/کامران-شیردل هیئت داوران مستند های کوتاه و نیمه بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 09:24:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4587/کامران-شیردل آلیسون لی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4586/آلیسون-لی هیئت داوران مستند های کوتاه و نیمه بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 08:46:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4586/آلیسون-لی پاول لوزینسکی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4585/پاول-لوزینسکی هیئت داوران مستند های کوتاه و نیمه بلند ]]> نشریه روزانه Sun, 03 Feb 2019 08:41:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4585/پاول-لوزینسکی حسن علیزاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/746/حسن-علیزاده هیئت انتخاب ]]> نشریه روزانه Mon, 15 Dec 2014 05:25:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/746/حسن-علیزاده شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/745/شیرین-نادری هیئت انتخاب ]]> نشریه روزانه Mon, 15 Dec 2014 05:24:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/745/شیرین-نادری مسعود بخشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/744/مسعود-بخشی هیئت انتخاب ]]> نشریه روزانه Mon, 15 Dec 2014 05:24:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/744/مسعود-بخشی