سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش ویژه (جهاد اقتصادی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docspcial Thu, 28 Jan 2021 13:16:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:16:47 GMT بخش ویژه (جهاد اقتصادی) 60 لبه روشنی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6057/لبه-روشنی کارگردان: محمد حسین اکبری ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 08:07:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6057/لبه-روشنی کریم و یارانه‌اش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6056/کریم-یارانه-اش کارگردان: سید محمد میر سلطانی ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 08:06:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6056/کریم-یارانه-اش عاشقانه‌ای برای عالیجناب کرم ابریشم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6055/عاشقانه-ای-عالیجناب-کرم-ابریشم کارگردان: لیلا فولادوند ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 08:05:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6055/عاشقانه-ای-عالیجناب-کرم-ابریشم شیشه و بلور http://www.irandocfest.ir/fa/news/6054/شیشه-بلور کارگردان: سجاد میرزائیان ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 08:02:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6054/شیشه-بلور شهر پولکی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6053/شهر-پولکی  کارگردان: سجاد میرزائیان دهکردی ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 08:00:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6053/شهر-پولکی تقویم توت فرنگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6052/تقویم-توت-فرنگی کارگردان: عثمان محمدی ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 07:58:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6052/تقویم-توت-فرنگی پایا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6051/پایا کارگردان: پروانه مرزبان و ابوطالب صادق دقیقی ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 07:57:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6051/پایا برتش( بیابان آتش) http://www.irandocfest.ir/fa/news/6050/برتش-بیابان-آتش کارگردان: طالب رماوندی ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 07:21:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6050/برتش-بیابان-آتش بازگشت یک ناوشکن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6049/بازگشت-یک-ناوشکن کارگردان: نصیر درویشند ]]> بخش ویژه (جهاد اقتصادی) Mon, 08 Jul 2019 07:11:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6049/بازگشت-یک-ناوشکن