سینما حقیقت - آخرين عناوين چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/balkan13 Wed, 12 May 2021 13:04:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:04:29 GMT چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) 60 بازی‌های خانگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6916/بازی-های-خانگی کارگردان: آلیزا کوالنکو ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:56:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6916/بازی-های-خانگی ‌پدر جاسوس من http://www.irandocfest.ir/fa/news/6915/پدر-جاسوس کارگردان: گینتس گروبه، یاک کلمی ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:55:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6915/پدر-جاسوس کنش و واکنش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6914/کنش-واکنش کارگردان: نون هیترچ ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:54:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6914/کنش-واکنش تجدید نسل http://www.irandocfest.ir/fa/news/6913/تجدید-نسل کارگردان: امیر کاپتانوویچ ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:52:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6913/تجدید-نسل نامیرا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6912/نامیرا کارگردان: سنیا اوکاپکینا ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:51:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6912/نامیرا خورشید در شرق غروب می‌کند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6911/خورشید-شرق-غروب-می-کند کارگردان: الکساندر بلینسکی، آگنه دوویدایتیته ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:49:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6911/خورشید-شرق-غروب-می-کند تمشک‌های وحشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6910/تمشک-های-وحشی کارگردان: ماریانا واس، هدا بدنارشکی ]]> چشم‌انداز مستند بالکان(جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 12:34:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6910/تمشک-های-وحشی