سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/Jurise/avinidavari11 Sat, 12 Jun 2021 16:34:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:34:35 GMT هیئت انتخاب و داوری آوینی 60 رضا برجی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4463/رضا-برجی متولد 1343/همدان ]]> هیئت انتخاب و داوری آوینی Sat, 26 Jan 2019 05:15:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4463/رضا-برجی مرتضی سرهنگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4462/مرتضی-سرهنگی متولد 1332 /تهران ]]> هیئت انتخاب و داوری آوینی Sat, 26 Jan 2019 05:13:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4462/مرتضی-سرهنگی محمد مهدی عسگرپور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4461/محمد-مهدی-عسگرپور متولد: 1342/تهران ]]> هیئت انتخاب و داوری آوینی Sat, 26 Jan 2019 05:10:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4461/محمد-مهدی-عسگرپور