سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/publications/books Sat, 19 Jun 2021 22:05:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:05:06 GMT کتاب 60 رونمایی از کتاب «سینمای تجربی» در جشنواره سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5148/رونمایی-کتاب-سینمای-تجربی-جشنواره-سینماحقیقت ]]> کتاب Wed, 13 Mar 2019 07:29:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5148/رونمایی-کتاب-سینمای-تجربی-جشنواره-سینماحقیقت رونمایی از کتاب «سینمای تجربی» در جشنواره سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4720/رونمایی-کتاب-سینمای-تجربی-جشنواره-سینماحقیقت سینما تجربی: در حاشیه روز نخست برگزاری جشنواره سينماحقیقت، مراسم رونمایی از کتاب «سینمای تجربی» با حضور حمید دهقانپور استاد دانشگاه هنر و محمدرضا باباگلی منتقد سینما برگزار شد. ]]> کتاب Tue, 19 Feb 2019 06:24:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4720/رونمایی-کتاب-سینمای-تجربی-جشنواره-سینماحقیقت