سینما حقیقت - آخرين عناوين خارج از مسابقه http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/kharej Thu, 06 May 2021 23:14:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:14:06 GMT خارج از مسابقه 60 نام فیلم: زائر شب‌های بارانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3001/نام-فیلم-زائر-شب-های-بارانی کارگردان: هامون شیرازی ]]> خارج از مسابقه Tue, 05 Dec 2017 15:55:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3001/نام-فیلم-زائر-شب-های-بارانی نام فیلم: عشاق مزرعه نیشکر http://www.irandocfest.ir/fa/news/3000/نام-فیلم-عشاق-مزرعه-نیشکر کارگردان: فرشاد فدائیان ]]> خارج از مسابقه Tue, 05 Dec 2017 15:54:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3000/نام-فیلم-عشاق-مزرعه-نیشکر نام فیلم: نود و دو منهای یک http://www.irandocfest.ir/fa/news/2996/نام-فیلم-نود-دو-منهای-یک کارگردان: فرشاد فدائیان ]]> خارج از مسابقه Tue, 05 Dec 2017 15:45:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2996/نام-فیلم-نود-دو-منهای-یک نام فیلم: یکی بود یکی نبود http://www.irandocfest.ir/fa/news/2995/نام-فیلم-یکی-نبود کارگردان: غلامرضا کتال ]]> خارج از مسابقه Tue, 05 Dec 2017 15:44:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2995/نام-فیلم-یکی-نبود