سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاهها :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/workshop Sat, 12 Jun 2021 16:22:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:22:05 GMT کارگاهها 60 برنامه کارگاه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5426/برنامه-کارگاه-ها ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:57:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5426/برنامه-کارگاه-ها آخرین خبرها از کارگاه «سینما حقیقت» http://www.irandocfest.ir/fa/news/5425/آخرین-خبرها-کارگاه-سینما-حقیقت   به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی «سینما تجربی» کارگاه های آموزشی جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» یکی از برنامه های همیشگی این جشنواره جهت ارتقای سطح آگاهی علاقه مندان و هنرجویان سینمای مستند است که امسال نیز برنامه برپایی این کارگاه ها از مدتی پیش به علاقه مندان اعلام شد و در حال حاضر این برنامه با اندکی تغییر مواجه شده است.  پیش از این زمان شروع کارگاه ها روز شنبه اعلام شده بود که در حال حاضر به روز یکشنبه (۱۴ آبان ماه) انتقال یافته و سایر تغییرات برنامه کارگاه ها به شرح زیر است:  یکشنبه (۱۴ آبان ماه ۹۱): صبح ساعت ۱۰ تا ۱۲ : زیبایی شناسی هنر در قاب تصویر مستند  استاد: دکتر احمد الستی.  یکشنبه (۱۴ آبان ماه ۹۱) عصر ساعت ۱۴ تا ۱۷: مستند علمی و صنعتی (استاد: اکبر عالمی)  دوشنبه (۱۵ آبان ماه ۹۱) صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲: مستند علمی و صنعتی (اساتید:جواد شمقدری)  دوشنبه (۱۵ آبان ماه ۹۱) عصر از ساعت ۱۴ تا ۱۷: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (استاد: فرهاد ورهرام)  سه شنبه (۱۶ آبان ماه۹۱) صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (استاد: پدرام خسرو نژاد)  سه شنبه (۱۶ آبان ماه ۹۱) ساعت ۱۴ تا ۱۷: فیلمنامه در فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش).  ۱۷ و ۱۸ آبان ماه ۹۱ : صبح و عصر : فیلمنامه فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش).  ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:48:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5425/آخرین-خبرها-کارگاه-سینما-حقیقت ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5424/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه   بنابرگزارش پایگاه خبری- تحلیلی «سینما تجربی» سال گذشته کارگاه آموزشی فیلم مستند با حضور جمعی از علاقه مندان و همچنین اساتید برجسته سینمای مستند کشور برگزار شد.  با این حال جشنواره «سینما حقیقت» با تولید فیلم کارگاه آموزشی و عرضه آن به عموم علاقه مندان، برای آن دسته از کسانی که امکان حضور در کارگاه آموزشی را نداشتند امکان جدیدی به وجود آورده است.  در حال حاضر مراحل آماده سازی فیلم این کارگاه و عرضه آن در جشنواره پیش رو در حال پیگیری است و امید است که سایر علاقه مندانی که امکان حضور در کارگاه برایشان فراهم نبوده است با تهیه این فیلم بتوانند از مباحث مطرح شده در آن بهره مند گردند.  همچنین ششمین جشنواره بین‏المللی «سینما حقیقت» امسال نیز برپایی کارگاه آموزشی را خواهد داشت که این کارگاه آموزشی طی روزهای ۱۳ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ و به شرح ذیل، در حاشیه این جشنواره برپا می گردد:  ۱۳ آبان: زیبایی شناسی هنر در قاب تصویر مستند (اساتید: دکتر ابراهیمی دینانی/ دکتر الستی)  ۱۴ آبان: مستند علمی و صنعتی (اساتید: جواد شمقدری/ اکبر عالمی)  ۱۵ آبان: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (اساتید: دکتر پدرام خسرونژاد / فرهاد ورهرام)  ۱۶ تا ۲۰ آبان: فیلمنامه فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش)  گفتنی است تاکنون استقبال بسیار خوبی از این کارگاه به عمل آمده و سایر علاقمندان همچنان می توانند برای ثبت نام به بخش پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۱۱۴۶۶ (آقای خزایی) تماس حاصل نمایند.  ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه در سینماهای فلسطین، عصر جدید و سالن «سینما حقیقت» برگزار می شود. ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:41:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5424/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5423/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه بنابرگزارش پایگاه خبری- تحلیلی «سینما تجربی» سال گذشته کارگاه آموزشی فیلم مستند با حضور جمعی از علاقه مندان و همچنین اساتید برجسته سینمای مستند کشور برگزار شد.  با این حال جشنواره «سینما حقیقت» با تولید فیلم کارگاه آموزشی و عرضه آن به عموم علاقه مندان، برای آن دسته از کسانی که امکان حضور در کارگاه آموزشی را نداشتند امکان جدیدی به وجود آورده است.  در حال حاضر مراحل آماده سازی فیلم این کارگاه و عرضه آن در جشنواره پیش رو در حال پیگیری است و امید است که سایر علاقه مندانی که امکان حضور در کارگاه برایشان فراهم نبوده است با تهیه این فیلم بتوانند از مباحث مطرح شده در آن بهره مند گردند.  همچنین ششمین جشنواره بین‏المللی «سینما حقیقت» امسال نیز برپایی کارگاه آموزشی را خواهد داشت که این کارگاه آموزشی طی روزهای ۱۳ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ و به شرح ذیل، در حاشیه این جشنواره برپا می گردد:  ۱۳ آبان: زیبایی شناسی هنر در قاب تصویر مستند (اساتید: دکتر ابراهیمی دینانی/ دکتر الستی)  ۱۴ آبان: مستند علمی و صنعتی (اساتید: جواد شمقدری/ اکبر عالمی)  ۱۵ آبان: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (اساتید: دکتر پدرام خسرونژاد / فرهاد ورهرام)  ۱۶ تا ۲۰ آبان: فیلمنامه فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش)  گفتنی است تاکنون استقبال بسیار خوبی از این کارگاه به عمل آمده و سایر علاقمندان همچنان می توانند برای ثبت نام به بخش پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۱۱۴۶۶ (آقای خزایی) تماس حاصل نمایند.  ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه در سینماهای فلسطین، عصر جدید و سالن «سینما حقیقت» برگزار می شود.    ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 10:38:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5423/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5422/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه بنابرگزارش پایگاه خبری- تحلیلی «سینما تجربی» سال گذشته کارگاه آموزشی فیلم مستند با حضور جمعی از علاقه مندان و همچنین اساتید برجسته سینمای مستند کشور برگزار شد.  با این حال جشنواره «سینما حقیقت» با تولید فیلم کارگاه آموزشی و عرضه آن به عموم علاقه مندان، برای آن دسته از کسانی که امکان حضور در کارگاه آموزشی را نداشتند امکان جدیدی به وجود آورده است.  در حال حاضر مراحل آماده سازی فیلم این کارگاه و عرضه آن در جشنواره پیش رو در حال پیگیری است و امید است که سایر علاقه مندانی که امکان حضور در کارگاه برایشان فراهم نبوده است با تهیه این فیلم بتوانند از مباحث مطرح شده در آن بهره مند گردند.  همچنین ششمین جشنواره بین‏المللی «سینما حقیقت» امسال نیز برپایی کارگاه آموزشی را خواهد داشت که این کارگاه آموزشی طی روزهای ۱۳ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ و به شرح ذیل، در حاشیه این جشنواره برپا می گردد:  ۱۳ آبان: زیبایی شناسی هنر در قاب تصویر مستند (اساتید: دکتر ابراهیمی دینانی/ دکتر الستی)  ۱۴ آبان: مستند علمی و صنعتی (اساتید: جواد شمقدری/ اکبر عالمی)  ۱۵ آبان: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (اساتید: دکتر پدرام خسرونژاد / فرهاد ورهرام)  ۱۶ تا ۲۰ آبان: فیلمنامه فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش)  گفتنی است تاکنون استقبال بسیار خوبی از این کارگاه به عمل آمده و سایر علاقمندان همچنان می توانند برای ثبت نام به بخش پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۱۱۴۶۶ (آقای خزایی) تماس حاصل نمایند.  ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه در سینماهای فلسطین، عصر جدید و سالن «سینما حقیقت» برگزار می شود.    ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 09:26:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5422/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه ورود کارگاه های آموزشی به خانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5421/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه بنابرگزارش پایگاه خبری- تحلیلی «سینما تجربی» سال گذشته کارگاه آموزشی فیلم مستند با حضور جمعی از علاقه مندان و همچنین اساتید برجسته سینمای مستند کشور برگزار شد.  با این حال جشنواره «سینما حقیقت» با تولید فیلم کارگاه آموزشی و عرضه آن به عموم علاقه مندان، برای آن دسته از کسانی که امکان حضور در کارگاه آموزشی را نداشتند امکان جدیدی به وجود آورده است.  در حال حاضر مراحل آماده سازی فیلم این کارگاه و عرضه آن در جشنواره پیش رو در حال پیگیری است و امید است که سایر علاقه مندانی که امکان حضور در کارگاه برایشان فراهم نبوده است با تهیه این فیلم بتوانند از مباحث مطرح شده در آن بهره مند گردند.  همچنین ششمین جشنواره بین‏المللی «سینما حقیقت» امسال نیز برپایی کارگاه آموزشی را خواهد داشت که این کارگاه آموزشی طی روزهای ۱۳ الی ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ و به شرح ذیل، در حاشیه این جشنواره برپا می گردد:  ۱۳ آبان: زیبایی شناسی هنر در قاب تصویر مستند (اساتید: دکتر ابراهیمی دینانی/ دکتر الستی)  ۱۴ آبان: مستند علمی و صنعتی (اساتید: جواد شمقدری/ اکبر عالمی)  ۱۵ آبان: قوم شناسی و معنویت در مستند سازی (اساتید: دکتر پدرام خسرونژاد / فرهاد ورهرام)  ۱۶ تا ۲۰ آبان: فیلمنامه فیلم مستند (استاد: آرنو کریمراز اتریش)  گفتنی است تاکنون استقبال بسیار خوبی از این کارگاه به عمل آمده و سایر علاقمندان همچنان می توانند برای ثبت نام به بخش پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۱۱۴۶۶ (آقای خزایی) تماس حاصل نمایند.  ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه در سینماهای فلسطین، عصر جدید و سالن «سینما حقیقت» برگزار می شود.      ]]> کارگاهها Sun, 28 Apr 2019 09:24:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5421/ورود-کارگاه-های-آموزشی-خانه