سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/Jurise/davari13 Wed, 12 May 2021 12:56:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:56:46 GMT هیئت داوری مسابقه ملی 60 استاد کامران شیردل http://www.irandocfest.ir/fa/news/7108/استاد-کامران-شیردل متولد: 1318 / تهران ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:25:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7108/استاد-کامران-شیردل یونس شکرخواه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7107/یونس-شکرخواه متولد: 1336 / مشهد ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:24:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7107/یونس-شکرخواه سیف‌الله صمدیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/7106/سیف-الله-صمدیان متولد: 1332 / ارومیه ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:23:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7106/سیف-الله-صمدیان پیروز کلانتری http://www.irandocfest.ir/fa/news/7105/پیروز-کلانتری متولد: 1332 / تهران ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:20:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7105/پیروز-کلانتری حبیب احمدزاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/7104/حبیب-احمدزاده متولد: 1343 / آبادان ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:19:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7104/حبیب-احمدزاده محمدحسین مهدویان http://www.irandocfest.ir/fa/news/7103/محمدحسین-مهدویان متولد: 1360 / بابل ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:17:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7103/محمدحسین-مهدویان مونا زندی حقیقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7102/مونا-زندی-حقیقی متولد: 1351 / تهران ]]> هیئت داوری مسابقه ملی Tue, 10 Dec 2019 12:16:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7102/مونا-زندی-حقیقی