سینما حقیقت - آخرين عناوين مقررات http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/rules Mon, 21 Jun 2021 01:31:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:31:43 GMT مقررات 60 مقررات عمومی دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4751/مقررات-عمومی-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> مقررات Sat, 23 Feb 2019 06:15:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4751/مقررات-عمومی-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت