سینما حقیقت - آخرين عناوين مقررات http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/rules Tue, 22 Sep 2020 10:13:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 10:13:03 GMT مقررات 60 مقررات عمومی دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4751/مقررات-عمومی-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> مقررات Sat, 23 Feb 2019 07:15:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4751/مقررات-عمومی-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت