سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند کوتاه(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/mosabeghe13kotah Sat, 19 Jun 2021 23:46:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:46:41 GMT مستند کوتاه(مسابقه ملی) 60 13 هزار قدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6714/13-هزار-قدم کارگردان: اشکان احمدی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 10:44:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6714/13-هزار-قدم آبشار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6713/آبشار کارگردان: علی شهابی‌نژاد ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 10:43:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6713/آبشار آشو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6712/آشو کارگردان: جعفر نجفی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 10:42:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6712/آشو آنها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6711/ کارگردان: رضا عبيات ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 10:41:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6711/ آهسته و آرام http://www.irandocfest.ir/fa/news/6710/آهسته-آرام کارگردان: دلاور دوستانيان ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 09:05:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6710/آهسته-آرام ارغوان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6709/ارغوان کارگردان: محمد صحرائی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 09:03:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6709/ارغوان اسفوماتو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6708/اسفوماتو کارگردان: اميرعلی ميردريکوند ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 09:02:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6708/اسفوماتو ایرانوود http://www.irandocfest.ir/fa/news/6707/ایرانوود کارگردان: رضا دانش‌پژوه ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 09:00:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6707/ایرانوود بر فراز صخره‌های مرتفع http://www.irandocfest.ir/fa/news/6706/فراز-صخره-های-مرتفع کارگردان: علی احمدی زرين‌کلايی ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 08:56:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6706/فراز-صخره-های-مرتفع پدربزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6705/پدربزرگ کارگردان: آرش رخشا ]]> مستند کوتاه(مسابقه ملی) Tue, 26 Nov 2019 08:55:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6705/پدربزرگ