سینما حقیقت - آخرين عناوين انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melienghelab4 Sat, 19 Jun 2021 23:55:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:55:32 GMT انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) 60 نماهایی که ناپدید شد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6246/نماهایی-ناپدید کارگردان: حمید جعفری ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 07:18:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6246/نماهایی-ناپدید ملاقات پشت دیوار اشرف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6245/ملاقات-پشت-دیوار-اشرف کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 07:16:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6245/ملاقات-پشت-دیوار-اشرف فصل وصل http://www.irandocfest.ir/fa/news/6244/فصل-وصل کارگردان: فرشاد اکتسابی ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 07:07:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6244/فصل-وصل فالگوش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6243/فالگوش کارگردان: محمدرضا فرزاد ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 07:05:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6243/فالگوش  سرود ماندنی محراب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6242/سرود-ماندنی-محراب کارگردان: الهام حسامی ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 07:03:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6242/سرود-ماندنی-محراب  دیوار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6241/دیوار کارگردان: الهام حسین زاده ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:58:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6241/دیوار جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6240/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده کارگردان: منوچهر مشیری ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:56:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6240/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده پناههگاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6239/پناههگاه کارگردان: بهزاد رسول زاده ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:53:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6239/پناههگاه اشا و هیشتا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6238/اشا-هیشتا کارگردان: محمد جعفر باقری نیا ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:51:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6238/اشا-هیشتا آپولو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6237/آپولو کارگردان: حامد خسروی ]]> انقلاب اسلامی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:48:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6237/آپولو