سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند داستانی http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mostanad_dastani Sat, 08 May 2021 18:32:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:32:36 GMT مستند داستانی 60 در ستایش 70 سالگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4945/ستایش-70-سالگی کارگردان: ابراهیم حقیقی ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:54:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4945/ستایش-70-سالگی  نشستن بین دو صندلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4943/نشستن-بین-دو-صندلی کارگردان: هادی معصوم دوست ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:18:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4943/نشستن-بین-دو-صندلی نرگس مست http://www.irandocfest.ir/fa/news/4942/نرگس-مست کارگردان: جمشید بهمنی ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:16:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4942/نرگس-مست سووز( شوش) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4941/سووز-شوش کارگردان: فرشاد اکتسابی ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:14:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4941/سووز-شوش روزن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4940/روزن کارگردان: بابک خرم‌دین ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:12:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4940/روزن چله http://www.irandocfest.ir/fa/news/4939/چله کارگردان: محمود شاکری ]]> مستند داستانی Mon, 04 Mar 2019 05:11:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4939/چله چرچی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4937/چرچی کارگردان: مهدی رسول پور ]]> مستند داستانی Sun, 03 Mar 2019 11:29:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4937/چرچی بازیهای تنهایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4936/بازیهای-تنهایی کارگردان: منوچهر رمضانی ]]> مستند داستانی Sun, 03 Mar 2019 11:26:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4936/بازیهای-تنهایی آخرین روزهای زمستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4935/آخرین-روزهای-زمستان کارگردان: محمد حسین مهدویان ]]> مستند داستانی Sun, 03 Mar 2019 10:45:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4935/آخرین-روزهای-زمستان 14 روز http://www.irandocfest.ir/fa/news/4934/14-روز کارگردان: میرعباس خسروی نژاد و عرفان قاسم‌پور ]]> مستند داستانی Sun, 03 Mar 2019 10:40:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4934/14-روز