سینما حقیقت - آخرين عناوين مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melimashahir Sat, 31 Jul 2021 06:52:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:52:00 GMT مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) 60 و من مسافرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6360/مسافرم کارگردان: لقمان خالدی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:46:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6360/مسافرم ...و آسمان آبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6359/آسمان-آبی کارگردان: غزاله سلطانی شیرازی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:44:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6359/آسمان-آبی من پشت این دریچه چشم به راه بهارم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6358/پشت-این-دریچه-چشم-راه-بهارم کارگردان: جواد توانا ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:43:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6358/پشت-این-دریچه-چشم-راه-بهارم قلبی که می‌تپد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6357/قلبی-می-تپد کارگردان: فرهاد بردبار ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:41:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6357/قلبی-می-تپد فرشچیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6356/فرشچیان کارگردان:مصطفی رزاق کریمی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:40:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6356/فرشچیان فارسی شکر است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6355/فارسی-شکر کارگردان: محسن سوهانی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:37:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6355/فارسی-شکر سفر ناتمام http://www.irandocfest.ir/fa/news/6354/سفر-ناتمام کارگردان: حسن فتحی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:36:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6354/سفر-ناتمام سعدی شاعر مصلح http://www.irandocfest.ir/fa/news/6353/سعدی-شاعر-مصلح کارگردان: پژمان مظاهری پور ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:33:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6353/سعدی-شاعر-مصلح دکتر شیخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6352/دکتر-شیخ کارگردان: احمد شادکامی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:27:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6352/دکتر-شیخ حقیقت گمشده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6351/حقیقت-گمشده کارگردان: محمد علی فارسی ]]> مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 07:23:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6351/حقیقت-گمشده