سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/Screening Thu, 06 May 2021 23:37:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:37:31 GMT برنامه نمایش 60 برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/news/3028/برنامه-نمایش یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت ]]> برنامه نمایش Fri, 08 Dec 2017 09:35:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3028/برنامه-نمایش