سینما حقیقت - آخرين عناوين برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/Screening Tue, 22 Sep 2020 11:12:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 11:12:12 GMT برنامه نمایش 60 برنامه نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/news/3028/برنامه-نمایش یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت ]]> برنامه نمایش Fri, 08 Dec 2017 10:35:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3028/برنامه-نمایش