سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند پرتره(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/Portre Sat, 31 Jul 2021 07:55:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:55:54 GMT مستند پرتره(مسابقه ملی) 60 ننه پیکاسو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5503/ننه-پیکاسو کارگردان: سارا گوهری ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:51:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5503/ننه-پیکاسو گعده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5502/گعده کارگردان: سید کریم قاسم زاده ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:43:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5502/گعده مسئله http://www.irandocfest.ir/fa/news/5501/مسئله کارگردان: ابراهیم نعمتیان ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:41:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5501/مسئله مسافر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5500/مسافر کارگردان: مرتضی ندایی ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:39:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5500/مسافر مجنونی از اسکاندیناوی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5499/مجنونی-اسکاندیناوی کارگردان: فرشاد اکتسابی ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:37:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5499/مجنونی-اسکاندیناوی کمال الملک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5498/کمال-الملک کارگردان: کاوه بهرامی مقدم ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:36:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5498/کمال-الملک سفر به سرزمین شگفتی ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5497/سفر-سرزمین-شگفتی کارگردان: فرشاد اکتسابی ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:34:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5497/سفر-سرزمین-شگفتی سرباز E4 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5496/سرباز-e4 کارگردان:  مصطفی خسری ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:25:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5496/سرباز-e4 زیباتر از زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5495/زیباتر-زندگی کارگردان: محمود مزرعتی ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:20:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5495/زیباتر-زندگی دستم پر تنهایی ست http://www.irandocfest.ir/fa/news/5494/دستم-پر-تنهایی-ست کارگردان: رحیم صدر ]]> مستند پرتره(مسابقه ملی) Sun, 05 May 2019 07:15:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5494/دستم-پر-تنهایی-ست