سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند سیاسی اقتصادی http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/economic_poli Wed, 12 May 2021 13:52:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:52:49 GMT مستند سیاسی اقتصادی 60 جنایت مقدس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5005/جنایت-مقدس کارگردان: حمید کوهپایی ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:44:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5005/جنایت-مقدس فیلم ناتمام برای دخترم سمیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5004/فیلم-ناتمام-دخترم-سمیه کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:39:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5004/فیلم-ناتمام-دخترم-سمیه صبح روشن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5003/صبح-روشن کارگردان: حجت بکائیان ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:36:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5003/صبح-روشن دوازده تموز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5002/دوازده-تموز کارگردان: سعید ابوطالب ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:33:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5002/دوازده-تموز دلتنگی‌های یک شهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5001/دلتنگی-های-یک-شهر کارگردان: هوشنگ میرازیی ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:29:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5001/دلتنگی-های-یک-شهر به‌ نام آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5000/به-نام-آزادی کارگردان: سید محسن موسوی ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:28:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5000/به-نام-آزادی آقای ژنرال http://www.irandocfest.ir/fa/news/4999/آقای-ژنرال کارگردان: سید احسان اصغرزاده ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:26:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4999/آقای-ژنرال 1559 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4998/1559 کارگردان: محمدرضا ابوالحسنی ]]> مستند سیاسی اقتصادی Tue, 05 Mar 2019 09:25:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4998/1559