سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3boland Sat, 31 Jul 2021 06:01:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:01:29 GMT مستند بلند(مسابقه ملی) 60 مادرم بلوط http://www.irandocfest.ir/fa/news/6633/مادرم-بلوط کارگردان: محمود رحمانی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 06:07:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6633/مادرم-بلوط عکس ناتمام بهمن جلالی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6632/عکس-ناتمام-بهمن-جلالی کارگردان: تورج ربانی، عمید راشدی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 06:06:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6632/عکس-ناتمام-بهمن-جلالی سوار خسته می‌تازد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6631/سوار-خسته-می-تازد کارگردان: المیرا مقدم ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 06:05:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6631/سوار-خسته-می-تازد زیر صفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6630/زیر-صفر '1388/75 ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 06:04:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6630/زیر-صفر زاگرس http://www.irandocfest.ir/fa/news/6629/زاگرس کارگردان: منوچهر طیاب ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 05:50:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6629/زاگرس خون است دلم برای ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/6628/خون-دلم-ایران کارگردان: سید جواد میرهاشمی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 05:49:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6628/خون-دلم-ایران خاک حافظه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6627/خاک-حافظه کارگردان: مسعود امینی تیرانی ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 05:48:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6627/خاک-حافظه جای خالی آقا یا خانم «ب» http://www.irandocfest.ir/fa/news/6626/جای-خالی-آقا-یا-خانم-ب کارگردان: فیما امامی، رضا دریانوش ]]> مستند بلند(مسابقه ملی) Mon, 18 Nov 2019 05:46:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6626/جای-خالی-آقا-یا-خانم-ب