سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی ملی :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbimeli Sun, 20 Jun 2021 00:00:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 00:00:37 GMT جنبی ملی 60 بدون عنوان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4357/ ]]> جنبی ملی Sun, 20 Jan 2019 11:01:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4357/ آن روزها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4262/روزها این فیلم به مسئله روز ایران و آمریکا یعنی بحران گروگانگیری و ریشه‌های آن می‌پردازد ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:08:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4262/روزها برای آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4261/آزادی مستندی از وقایع مختلف انقلاب در 12 استان کشور.   ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:06:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4261/آزادی به سوی آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4260/سوی-آزادی از تاجگذاری، جشن‌های سلطنتی به سوی انقلاب.   ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:04:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4260/سوی-آزادی تازه‌نفس‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4259/تازه-نفس-ها چهره‌ی جدید تهران در نخستین ماه‌های پس از انقلاب ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:02:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4259/تازه-نفس-ها جستجو 1 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4258/جستجو-1 این فیلم کندوکاوی است برای پی بردن به سرنوشت گمشدگان انقلاب.     ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 05:00:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4258/جستجو-1 ابرهای سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4257/ابرهای-سیاه نگاهی به 13 آبان 57 در دانشگاه تهران، کشتار مردم، تظاهرات و اعتصابات. ]]> جنبی ملی Sat, 12 Jan 2019 04:58:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4257/ابرهای-سیاه جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4254/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده در سال 57 سه فیلمبردار جوان تلویزیون ملی (بهادری، فردوست، مشیری) با خروج دوربین‌های خود هنگام حکومت نظامی، به ثبت وقایع انقلاب پرداختند.   ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 11:19:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4254/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده گم و گور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4253/گم-گور مستندی درباره‌ی کشتار مردم در روز 17 شهریور 57 در میدان ژاله.     ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 11:15:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4253/گم-گور تپش تاریخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4251/تپش-تاریخ پس از برکناری رضاشاه، ابرقدرتها برای حفظ منافع خود در ایران به حکمرانی احتیاج داشتند.   ]]> جنبی ملی Wed, 09 Jan 2019 11:03:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4251/تپش-تاریخ