سینما حقیقت - آخرين عناوين اجتماعی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/meliejtemaei4 Sat, 12 Jun 2021 17:00:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 17:00:14 GMT اجتماعی(مسابقه ملی) 60 یک روز با قفل ساز ملکان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6235/یک-روز-قفل-ساز-ملکان کارگردان: مجید صباغ بهروز ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:21:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6235/یک-روز-قفل-ساز-ملکان همه دانا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6234/همه-دانا کارگردان: علاء محسنی ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:19:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6234/همه-دانا هائیتی زنده است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6233/هائیتی-زنده کارگردان: عابدین مهدوی ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:15:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6233/هائیتی-زنده من از معلمم پرسیدم... http://www.irandocfest.ir/fa/news/6232/معلمم-پرسیدم کارگردان: محمد لطفیان و غزال بهلولی ماسوله ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:12:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6232/معلمم-پرسیدم نانی از دل سنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6231/نانی-دل-سنگ کارگردان: علی صمدی ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 06:08:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6231/نانی-دل-سنگ مشترک مورد نظر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6230/مشترک-مورد-نظر کارگردان: لقمان خالدی ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 05:54:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6230/مشترک-مورد-نظر مرثیه‌ای برای خورشید http://www.irandocfest.ir/fa/news/6229/مرثیه-ای-خورشید کارگردان: محمد باقر خدا دوست ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 05:48:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6229/مرثیه-ای-خورشید ماموریت غیرممکن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6228/ماموریت-غیرممکن کارگردان: عباس امینی ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 05:46:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6228/ماموریت-غیرممکن فرشتگان نجات http://www.irandocfest.ir/fa/news/6227/فرشتگان-نجات کارگردان: سید ستار چمنی گل ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 05:39:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6227/فرشتگان-نجات فرت بافی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6217/فرت-بافی کارگردان: محمد دستمالچیان ]]> اجتماعی(مسابقه ملی) Mon, 19 Aug 2019 10:08:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6217/فرت-بافی