سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی ملی http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbi3 Sun, 13 Jun 2021 18:42:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 18:42:23 GMT جنبی ملی 60 وِلش كن http://www.irandocfest.ir/fa/news/7534/و-لش-كن كارگردان: علي زارعي‌جلال‌آبادي ]]> جنبی ملی Sat, 22 Feb 2020 08:27:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7534/و-لش-كن مسير سرد خون http://www.irandocfest.ir/fa/news/7533/مسير-سرد-خون كارگردان: امير مهران ]]> جنبی ملی Sat, 22 Feb 2020 08:12:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7533/مسير-سرد-خون خودروهای ماندگار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6647/خودروهای-ماندگار کارگردان: محمدعلی صفورا ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 10:04:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6647/خودروهای-ماندگار پدافند غیرعامل http://www.irandocfest.ir/fa/news/6646/پدافند-غیرعامل کارگردان: حمیدرضا هوشمند، مهدی خاکی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 09:57:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6646/پدافند-غیرعامل سرسخت‌ترین شماره http://www.irandocfest.ir/fa/news/6645/سرسخت-ترین-شماره کارگردان: محمد منتصر کورانی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 07:58:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6645/سرسخت-ترین-شماره نسل درد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6644/نسل-درد کارگردان: عابدین مهدوی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 07:56:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6644/نسل-درد دری به روی  ضاحیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6643/دری-روی-ضاحیه کارگردان: مهدی قنبری ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 07:51:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6643/دری-روی-ضاحیه خانه‌ای در حولا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6642/خانه-ای-حولا کارگردان: محمد حسین مهدویان ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 07:49:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6642/خانه-ای-حولا اینجا غزه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6641/اینجا-غزه کارگردان: مسعود فراستی ]]> جنبی ملی Mon, 18 Nov 2019 07:47:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6641/اینجا-غزه