سینما حقیقت - آخرين عناوين زیست محیطی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/melizist4 Sun, 13 Jun 2021 19:56:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 19:56:27 GMT زیست محیطی(مسابقه ملی) 60 مینوتا 2 http://www.irandocfest.ir/fa/news/6345/مینوتا-2 کارگردان: محمد حسین صفری ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:50:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6345/مینوتا-2 محصور http://www.irandocfest.ir/fa/news/6344/محصور کارگردان: محمدرضا اکبری ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:48:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6344/محصور مرثیه‌ای برای جنگل تنها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6343/مرثیه-ای-جنگل-تنها کارگردان: همایون امامی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:46:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6343/مرثیه-ای-جنگل-تنها گل غلتان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6342/گل-غلتان کارگردان: محمد شفیع خانی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:43:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6342/گل-غلتان غار شیربند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6341/غار-شیربند کارگردان: اسماعیل رمضانی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:39:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6341/غار-شیربند عاشقانه‌های سرزمین من http://www.irandocfest.ir/fa/news/6340/عاشقانه-های-سرزمین کارگردان: سودابه مجاوری ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:24:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6340/عاشقانه-های-سرزمین سورت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6339/سورت کارگردان: یاسر خمسی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 06:22:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6339/سورت ساز پرواز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6338/ساز-پرواز کارگردان: عباس خسروجردی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 05:48:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6338/ساز-پرواز زنده رود http://www.irandocfest.ir/fa/news/6337/زنده-رود کارگردان: جمال اسکویی ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Mon, 26 Aug 2019 05:44:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6337/زنده-رود زندگی در کسوف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6336/زندگی-کسوف کارگردان: فتح اله امیری ]]> زیست محیطی(مسابقه ملی) Sun, 25 Aug 2019 11:41:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6336/زندگی-کسوف