سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/films Tue, 24 Nov 2020 02:29:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:29:18 GMT فیلم 60 تیزر دوازدهمین جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/5307/تیزر-دوازدهمین-جشنواره ]]> فیلم Mon, 18 Mar 2019 12:12:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5307/تیزر-دوازدهمین-جشنواره تیزر دوازدهمین جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/5308/تیزر-دوازدهمین-جشنواره ]]> فیلم Mon, 18 Mar 2019 12:03:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5308/تیزر-دوازدهمین-جشنواره