سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3nime Wed, 12 May 2021 12:17:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:17:39 GMT مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) 60 اسماعیل که آمد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6625/اسماعیل-آمد کارگردان:  فرشاد احمد دستگردی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:54:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6625/اسماعیل-آمد هزاردستان امیرجاهد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6624/هزاردستان-امیرجاهد کارگردان: منوچهر مشیری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:52:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6624/هزاردستان-امیرجاهد وقتی همه چیز دیر می‌شود http://www.irandocfest.ir/fa/news/6623/وقتی-همه-چیز-دیر-می-شود کارگردان:  نغمه عافیت ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:50:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6623/وقتی-همه-چیز-دیر-می-شود مورد تأیید است http://www.irandocfest.ir/fa/news/6622/مورد-تأیید کارگردان: جمشید مجددی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:48:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6622/مورد-تأیید ملاقات به سبک ایرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6621/ملاقات-سبک-ایرانی کارگردان:بهروز نورانی پور ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:46:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6621/ملاقات-سبک-ایرانی ماهی‌های مردابی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6620/ماهی-های-مردابی کارگردان: ابوذر کبیری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:40:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6620/ماهی-های-مردابی قیصر، 40 سال بعد     http://www.irandocfest.ir/fa/news/6619/قیصر-40-سال-بعد کارگردان:  مسعود نجفی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 11:39:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6619/قیصر-40-سال-بعد فصلی دیگر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6618/فصلی-دیگر کارگردان: آزاده بی‌زار گیتی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 09:56:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6618/فصلی-دیگر غروب خجیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/6617/غروب-خجیر کارگردان: فتح‌الله امیری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 09:52:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6617/غروب-خجیر صاحبقرانیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6616/صاحبقرانیه کارگردان: امیررضا سالاری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sun, 17 Nov 2019 09:50:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6616/صاحبقرانیه