سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/Jurise/avinidavari11 Wed, 25 Nov 2020 06:49:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:49:01 GMT هیئت داوری آوینی 60 محمدهادی نائیجی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4855/محمدهادی-نائیجی متولد سال 1355 در آمل ]]> هیئت داوری آوینی Tue, 26 Feb 2019 10:09:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4855/محمدهادی-نائیجی