سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/press/katalog13 Sat, 19 Sep 2020 22:25:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Sep 2020 22:25:54 GMT کاتالوگ 60 سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/7038/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Sun, 08 Dec 2019 16:08:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7038/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت