سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/beynolmela4 Sat, 31 Jul 2021 07:08:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:08:08 GMT مسابقه بین الملل 60 ماکیکو واکای http://www.irandocfest.ir/fa/news/6433/ماکیکو-واکای ]]> مسابقه بین الملل Sat, 31 Aug 2019 07:28:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6433/ماکیکو-واکای سید حسین حق‌گو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6419/سید-حسین-حق-گو (مدیر فرهنگی) ]]> مسابقه بین الملل Wed, 28 Aug 2019 07:38:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6419/سید-حسین-حق-گو آسکو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6417/آسکو '29/ایران/2010 ]]> مسابقه بین الملل Wed, 28 Aug 2019 07:17:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6417/آسکو بهانه جرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6416/بهانه-جرم '13/ایرلند/2010 ]]> مسابقه بین الملل Wed, 28 Aug 2019 07:13:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6416/بهانه-جرم جایی که خورشید می‌تابد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6415/جایی-خورشید-می-تابد '18/لهستان/2009 ]]> مسابقه بین الملل Wed, 28 Aug 2019 07:11:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6415/جایی-خورشید-می-تابد دایی والیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6414/دایی-والیا 23/ارمنستان/ 2009 ]]> مسابقه بین الملل Wed, 28 Aug 2019 06:37:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6414/دایی-والیا دریای سبز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6413/دریای-سبز '28/آرژانتین/2009 ]]> مسابقه بین الملل Tue, 27 Aug 2019 11:45:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6413/دریای-سبز دیوارها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6412/دیوارها '18/فرانسه/2010 ]]> مسابقه بین الملل Tue, 27 Aug 2019 11:40:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6412/دیوارها زندگی با شرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6411/زندگی-شرم '25/چین/2009 ]]> مسابقه بین الملل Tue, 27 Aug 2019 11:36:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6411/زندگی-شرم فردی ایلانیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6410/فردی-ایلانیا '24/آفریقای جوبی- کوبا ]]> مسابقه بین الملل Tue, 27 Aug 2019 11:35:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6410/فردی-ایلانیا